GRAN FYSIO TERAPISENTER, GRAN CANARIA :: Innehaver Ingebjørg Brubæk

Adr.: Valle Marina, c. Bjoern Lyng 2 :: E-35120 Arguineguin, Gran Canaria
Tlf.: 00-34-928151810 ( fast ) :: 00-34-669559105 ( mobil ) :: Fax: 00-34-928150158 ::
E-mail: granfysio@gmail.com
GRAN FYSIO TERAPISENTER, GRAN CANARIA :: Innehaver Ingebjørg Brubæk

Adr.: Valle Marina, c. Bjoern Lyng 2 :: E-35120 Arguineguin, Gran Canaria
Tlf.: 00-34-928151810 ( fast ) :: 00-34-669559105 ( mobil ) :: Fax: 00-34-928150158 ::
E-mail: granfysio@gmail.com

FYSIOTERAPI  

GRAN FYSIO TERAPISENTER :: GRAN CANARIA  
Refusjon av fysikalsk behandling.

Fra 1.januar 2011 refunderes fysikalsk behandling på samme måte som om behandlingen fant sted i Norge”. 
Du skal ta med rekvisisjon fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor i Norge. Den skal ikke være forhåndsstemplet av Helfo. Du legger ut for behandlingen selv, og søker Helfo om refusjon i etterkant.Den tidligere ordningen med Administrasjons/Driftsgebyr faller  bort.
Mer info om den nye refusjonsordningen finner du her.

Vi tar i mot kunder både med og uten rekvisisjon.

GranFysio har godt kvalifiserte skandinaviske fysioterapeuter.

Vi legger stor vekt på kvalitet i behandlingen, både med hensyn til faglighet, kontakt og tid med pasienten.
 
 NY AVDELING
Bor du i Puerto Mogan eller i områder rundt?
 
Bor du i Puerto Mogan eller i områder rundt?
 

Copyright 2006 by GranFysio :: Ingebjørg Brubæk    Login